Klauzula informacyjna dotycząca klientów „Kliniki Naturalne Piękno”

Klauzula informacyjna dotycząca klientów „Kliniki Naturalne Piękno”

  1. Drogi Kliencie, Administratorem Twoich danych osobowych jest „Klinika Piękna”, zwany dalej: „Administratorem”. Możesz skontaktować się z Administratorem pisząc na adres: ewspanialy@op.pl lub telefonując pod numer: 509 764 755 / Możesz również skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem powołanego przez niego inspektora ochrony danych pisząc na adres: ewspanialy@op.pl
  1. Twoje dane przetwarzane są w celu wykonywania usług kosmetycznych, zarządzania udzielaniem tych usług, czynności komunikacyjnych, czynności marketingowych.

 

  1. Twoje dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w zakresie związanym z realizacją powyższych celów. Nie udostępniamy Twoich danych innym odbiorcom oprócz podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa.

 

  1. Administrator nie zamierza przekazywać Twoich danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.

 

  1. Twoje dane będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne, tj. przez okres wyznaczony właściwym przepisem prawa: Ustawa z dnia 6 listopada 2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

 

  1. Masz prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, zaktualizowania, jak również masz prawo do ograniczenia przetwarzania danych. Zasady udostępnienia dokumentacji kosmetycznej zostały określone przez przepisy polskiego prawa.

 

  1. W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez Administratora przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 

 

  1. W oparciu o Twoje dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Ciebie zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania*.

 

* Profilowanie oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej,  w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.