REGULAMIN „KLINIKA NATURALNE PIĘKNO”

REGULAMIN SALONU KOSMETYCZNEGO KLINIKA NATURALNE PIĘKNO

 

 

 1. Niniejszy regulamin dotyczy salonu kosmetycznego „KLINIKA  NATURALNE PIĘKNO” (z siedzibą w Krakowie przy ulicy Polarnej 2)

 

 1. Klienci Kliniki Naturalne Piękno są zobowiązani do zapoznania się z regulaminem świadczenia usług przed rozpoczęciem zabiegu oraz do przestrzegania jego postanowień.

Skorzystanie z oferty gabinetu Kliniki Naturalne Piękno oznacza akceptację regulaminu bez konieczności jego podpisania.

 

 1. Gabinet „Klinika Naturalne Piękno” świadczy swoje usługi od poniedziałku do piątku w godz. 10-20 oraz soboty od 9-15. Godziny otwarcia mogą ulec zmianie w zależności od potrzeb klientów. Istnieje możliwość wykonania usługi w innych godzinach niż wyżej wymienione, ale tylko po wcześniejszym umówieniu wizyty.

 

 1. Prosimy o punktualne przybycie na umówiony zabieg. O ewentualnym spóźnieniu lub nieobecności prosimy informować z jednodniowym wyprzedzeniem, a w niemożliwych do przewidzenia sytuacjach przynajmniej kilkugodzinnym wyprzedzeniem. W przypadku spóźnienia nie gwarantujemy wykonania zabiegu w pełnym umówionym zakresie.

 

 1. Klientem Salonu może być dowolna, pełnoletnia osoba fizyczna. Dopuszcza się korzystanie z Zabiegów przez osoby niepełnoletnie, powyżej 13 roku życia, za wyraźną zgodą ich rodziców, opiekuna lub przedstawiciela ustawowego. Gabinet kosmetyczny nie ponosi odpowiedzialności za dzieci pozostawione bez opieki w gabinecie. Za uszkodzenia bądź zniszczenia dokonane przez dzieci lub młodzież odpowiedzialność ponoszą rodzice bądź ich prawni opiekunowie.

 

 1. Ceny zawarte w cenniku i na stronie internetowej mogą ulec zmianie, ponadto zakres pracy i zużytych kosmetyków zależy od indywidualnych predyspozycji i potrzeb Klienta. O wszystkich cenach Klient jest informowany przed zabiegiem.

 

 1. Za usługi świadczone w salonie Klinika Naturalne Piękno, Klienci mogą dokonywać płatności gotówką lub kartą.

 

 1. Oferowane Klientom promocje i rabaty nie łączą się ze sobą.

 

 1. Na terenie Salonu obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu i spożywania napojów alkoholowych. Wszystkie osoby znajdujące się na terenie Salonu są zobowiązane przestrzegać niniejszego regulaminu i stosować się do sugestii pracowników.

 

 

 

 1. Przed przystąpieniem do świadczenia usługi kosmetycznej pracownik przeprowadza z Klientką/Klientem wywiad w celu ustalenia czy ze względu na stan zdrowia, przebyte choroby czy tryb życia lub inne czynniki nie zachodzą przeciwwskazania do przeprowadzenia zabiegu oraz w celu ustalenia zaleceń pozabiegowych

 

 1. Klientki i Klienci przed rozpoczęciem zabiegu powinni zdjąc biżuterię.

 

 1. Klientki i Klienci przed rozpoczęciem zabiegu mają obowiązek powiadomienia pracownika o wszelkich dolegliwościach mających stanowić przeciwwskazanie do przeprowadzenia zabiegu kosmetycznego(klienci są w szczególności zobowiązani do poinformowania o: chorobach układu krwionośnego, limfatycznego, neurologicznego, psychicznego, skóry, kostnego, w szczególności : o rozruszniku serca, kardiowertera, chorobach nowotworowych, stanach zapalnych w fazie ostrej, przebytej żółtaczce, zarażeniu wirusem HIV i innymi wirusami, ciąży lub okresie połogowym, posiadanych protezach, metalowych implantach w ciele, przebytych udarach itd). Zatajenie chorób, schorzeń lub odmiennych stanów skutkuje wzięciem przez Klienta na siebie odpowiedzialności za zdrowie. W przypadku zatajenia wspomnianych informacji pracownicy Salony są zwolnieni z odpowiedzialności za ewentualne konsekwencje. . Klienci i Klientki zobowiązani są także do poinformowania pracownika Salonu o ewentualnym pogorszeniu swojego samopoczucia w trakcie wykonywania zabiegów.

 

 1. Zabiegi związane z naruszeniem ciągłości tkanek wykonuje się w sterylnych rękawiczkach jednorazowego użycia, fartuchu i maseczce. Do zabiegów wykorzystuje się sterylne i jednorazowe: tampony, rękawiczki, ręczniki, waciki, ligninę, gaziki, serwety, które po użyciu podlegają utylizacji zgodnie z przepisami o niebezpiecznych odpadach medycznych. Narzędzia kosmetyczne wielokrotnego użytku po zabiegu poddawane są dezynfekcji zgodnie z instrukcją użytkowania narzędzi kosmetycznych wielokrotnego użytku z użyciem autoklawu klasy medycznej. Stoły, blaty, fotele, podłogi dezynfekowane są środkami do dezynfekcji powierzchni o szerokim spektrum działania.

 

 1. W razie wątpliwości w zakresie bezpieczeństwa przeprowadzenia Zabiegu, Pracownik może odmówić jego przeprowadzenia.

 

 1. Każdy Klient ma prawo do wglądu do regulaminu i do cennika usług. Wszelkie sprawy nieuwzględnione w regulaminie gabinetu będą zawsze rozpatrywane z chęcią osiągnięcia kompromisu i porozumienia satysfakcjonującego obie strony. Salon Klinika Naturalne Piękno zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu.