SZKOLENIE – Techniki implantowania nici ( PDO)

Szkolenie

SZKOLENIE - Techniki implantowania nici ( PDO)

ZAKRES SZKOLENIA: A. Część teoretyczna

B. Część praktyczna

Informacje dodatkowe:

CENA SZKOLENIA GRUPOWEGO 1500 zł